Published
2012-February
Language
Swedish
Series number
VI 2012:03
Series
Vinnova information
ISBN
ISSN
1650-3120
Number of pages
36
Author
Lotta Solding, Rebecca Allen Lamptey & Hannah Ohm
Price
Publisher
Vinnova och Malmö högskola
Reference number
2011-01997
Subject
Health, Services

Det finns i dag 1,65 miljoner människor som är över 65 år i Sverige. Gruppen växer stadigt och väntas fortsätta göra så. En majoritet av dessa lever ett gott liv och klarar sig utan stöd från samhället långt upp i åren. Risken att drabbas av ohälsa och funktionsnedsättningar som innebär behov av vård och omsorg ökar dock med åldern.

Gruppen ”mest sjuka äldre” består i dag av 297 000 personer. Gruppen definieras, enligt Socialstyrelsen, som personer som är 65 eller äldre och har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom.

Sedan 1992 har antalet personer som är 80 år och äldre ökat med 30 procent, och väntas öka med ytterligare 60 procent under de kommande tjugo åren.

Den här idékatalogen ska ses som ett inlägg i diskussionen kring hur vi formar framtidens tjänsteutbud för äldre. Läs om en rad exempel på företag och organisationer, i och utanför Sverige, som alla försökt hitta lösningar på olika utmaningar inom äldreområdet. Det handlar om sociala innovationer för äldre.

Idékatalogen ges ut av Malmö Högskola och Vinnova i samarbete med Stockholms universitet.

Last updated 22 February 2018

Page statistics