Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Genusvägar till innovation

Erfarenheter från VINNVÄXT

Book cover Genusvägar till innovation
Published
2011-May
Series number
VR 2011:08
Publisher
Vinnova
Author
Ann-Christin Nyberg
ISBN
978-91-86517-41-0
ISSN
1650-3104
Number of pages
110

I denna rapport presenteras och diskuteras hur jämställdhet integreras i de innovativa miljöer som finansieras genom Vinnovas VINNVÄXT-program. Studien har genomförts via dokumentstudier i kombination med interaktiva delar som fokusgruppintervjuer, dialogseminarium och referensgrupp. Kvinnor och män har bidragit i ungefär lika stor utsträckning med sin förståelse av vad jämställdhet kan innebära i innovativa sammanhang och processer. I relation till hur det brukar se ut när jämställdhet diskuteras har andelen män bland deltagarna i denna studie varit ovanligt hög. I relation till hur det brukar se ut när innovation diskuteras har andelen kvinnor bland deltagarna varit ovanligt hög. Det könsgap som motiverade mitt val av ämne för denna studie tycks således vara möjligt att i någon mån överbrygga just genom att kombinera jämställdhet och innovation.

Last updated 15 December 2022

Page statistics