Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Our e-services for applications, projects and assessments (the eServices portal) close on Thursday 26 January at 4:30pm because of system upgrades. We expect to open them again on Friday 27 January at 8am the latest.

Effekter av den svenske trafikksikkerhetsforskningen 1971-2004

Hovedrapport

Book cover Effekter av den svenske trafikksikkerhetsforskningen 1971-2004
Published
2007-April
Series number
VA 2007:07
Publisher
Vinnova
Author
Marika Kolbenstvedt, Rune Elvik, Beate Elvebakk, Arild Hervik & Lasse Braein
ISBN
978-91-85084-79-1
ISSN
1650-3104/1651-355X
Number of pages
322

Trafikolyckornas omfattning är ett betydande samhällsproblem. Kostnaderna för dödade och skadade under år 2005 uppskattas till mer än 29 miljarder kronor, och till dessa siffror kommer betydande mänskliga lidanden.

Men den utveckling av trafiksäkerheten som pågår är positiv. Under perioden 1970–2004 har antalet dödade minskat till en tredjedel, från 1307 till 440 per år, trots att trafikarbetets omfattning samtidigt mer än fördubblats. Utvecklingen gäller såväl oskyddade trafikanter i tätorter och glesbygd som förare och passagerare i fordon. Det finns heller inga tecken på att minskningen skulle avta.

Denna effektanalys visar att den trafiksäkerhetsinriktade forskningen haft stor betydelse för att säkerheten kunnat höjas, samtidigt som den lagt grund för betydande kommersiella framgångar hos fordonsrelaterade industriföretag.

För svensk sammanfattning se/for summary in Swedish see "Sammanfattning - Effekter av den svenska trafiksäkerhetsforskningen 1971-2004" (Vinnova Rapport/Analys VA 2007:08).

För engelsk sammanfattning se/for summary in English see "Summary - Effects of Swedish traffic safety research 1971-2004" (Vinnova Report/Analysis VA 2007:09).

För huvudrapport på engelska se/for main report in English see "Effects of Swedish traffic safety research 1971-2004" (Vinnova Report/Analysis VA 2007:10).

Last updated 15 December 2022

Page statistics