Dynamo arbetsgivarringar för ökad rörlighet

En slututvärdering av projektet om arbetsgivarringar inom Dynamo-programmet

Published
2007-September
Language
Swedish
Series number
VR 2007:12
Series
Vinnova report
ISBN
978-91-85084-94-4
ISSN
1650-3104
Number of pages
98
Author
Ramböll Managemant
Price
Publisher
Vinnova
Reference number
Subject
Health, Organisation and management

Rörligheten på den svenska arbetsmarknaden är alltför låg vilket leder till inlåsning och ohälsa samt försämrad kompetensförsörjning. Mot den bakgrunden har Vinnova bland annat med utgångspunkt i ett regeringsuppdrag i mars 2003 initierat forsknings- och utvecklingsprogrammet Dynamo - Dynamiska arbetsmarknader och organisationer.

Ramböll Management har fått i uppdrag av Vinnova att utvärdera projekt som finansierats via Dynamo-programmet. Denna utvärdering är en slututvärdering och omfattar de Dynamo-projekt som på olika sätt arbetar med att utveckla arbetsgivarsamverkan och arbetsgivarringar eller metoder kopplade till dessa.
Slutrapporten syftar till att dels belysa de insatser som genomförts och resultat och effekter som uppnåtts, dels dra slutsatser kring arbetsgivarringar som fenomen.