Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Book cover Den innovativa vården
Published
2012-December
Series number
VR 2012:10
Publisher
Vinnova
Author
Nima Sanandaji
ISBN
978-91-86517-73-1
ISSN
1650-3104
Number of pages
46

I en tid då sjukvårdssystemet utsätts för stora utmaningar, bland annat genom en åldrande befolkning och en ökad inflyttning till storstadsregionerna, ökar vikten av att främja innovationslösningar för att kontinuerligt fortsätta att utveckla hälso- och sjukvården i både Stockholm och i Sverige. För att belysa och analysera innovationsklimatet och utvecklingsmöjligheterna inom Stockholms hälso- och sjukvård, gav Stockholms läns landsting (SLL) och Vinnova i uppdrag till Nima Sanandaji att skriva denna rapport. Nima Sanandaji är författare och forskare som är engagerad i den samhällspolitiska debatten.

Förhoppningen är att rapporten ska bidra med ökad kunskap och stimulera gemensamma diskussioner kring nya idéer, innovationslösningar och utveckling av svensk hälso- och sjukvård för att bidra till en bättre hälsa för länets och landets befolkning.

Last updated 15 December 2022

Page statistics