YEAH

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Funding from Vinnova SEK 1 628 000
Project duration December 2011 - April 2014
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har bidragit med kunskap, vi har lärt oss oerhört mycket och anpassat oss till teknisk utveckling/trender. Om vi fortsatt på vår initiala idé skulle vi varit ett i mängden av crowdsourcing-projekt. Istället lyckades vi bidra med något nytt och att bygga på vidare på APIS-projektets resultat. Samma grupp har framgångsrikt arbetat i APIS-projektet, alltså finns goda möjligheter till framtida forskning och utveckling tillsammans. Det finns även möjligheten att inkludera nya och fler partners. Alla resultat (handbok/demonstratorer) återfinns på projektets webbsida.

Results and expected effects

De demonstratorer vi har utvecklat var ursprungligen tänkta som bevis på att vi skapat länkad öppen data från olika datakällor. Det visade sig dock att de är värdefulla redskap med vars hjälp man kan påvisa för kulturarvssektorn vad som är möjligt att åstadkomma med det data som finns hos dem. De deltagande organisationerna, Riksarkiven i Estland och Island planerar för fortsatt utveckling av demonstratorerna, i Sverige kommer frågan att gå till Stockholms Stadsarkiv, om de vill överta och förvalta den svenska demonstratorn. Handboken finns publicerad och tillgänglig för alla.

Approach and implementation

Från början utarbetade vi en tidsplan som vi inte lyckades följa från start, på grund av projektets nya riktning mot länkad öppen data. Vi omarbetade densamma och har sedan dess i princip lyckats hålla oss till densamma. Det betyder att de leverabler och de fem Action Points vi bestämde i stort sett har hållits. Vi har haft regelbundna möten (28 möten totalt) via Skype men även träffats på plats. (24-25 oktober 2012 i Tallin, 25-26 mars 2013 i Uppsala, 18-19 september i Stockholm samt 7-8 april i Luleå).

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.