Wiki älskar offentlig konst

Reference number
Coordinator WIKIMEDIA SVERIGE
Funding from Vinnova SEK 375 200
Project duration December 2012 - December 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet var att etablera en välfungerande och användbar databas av intresse för så många aktörer som möjligt. Vi bedömer att vi uppnått detta och har redan en fungerande produkt som vi aktivt har börjat informera om, ex. kommer Solna kommun börja länka direkt till vår webbplats. Många aktörer saknar dock kompetens om öppna data och projektet har lett till att en del kommuner för första gången diskuterar frågan. Ca 18% av alla kommuner har kontaktats men 82% återstår fortfarande, det fulla värdet av vår resurs realiseras först när dessa och privata aktörer ges möjlighet att delta.

Results and expected effects

Projektet har gett många lärdomar om hur offentlig data hanteras (se bit.ly/lardom) vilket förenklar framtida datainsamling. Positiva diskussioner om öppna data har initierats i flera kommuner, pga konkret anv.område (Wikipedia) och dess icke-politiskt natur. Framgången har resulterat i att org. i andra länder uttryckt ett intresse av att kopiera konceptet. De officiella dataseten kan kostnadseffektivt berikas av crowdsourcat material, bl.a. genom användning av GPS:er som kan lånas från föreningen.

Approach and implementation

Grundfunktionalitet för databas och öppet API nåddes tidigt, vilket successivt vidareutvecklades med mer avancerad funktionalitet. Hackathons gav extra funktionalitet, vilka illustrerar möjligheterna med öppna data vid extern kommunikation. Kommunkontakter skedde via e-post i flera omgångar där tidigare lärdomar arbetades in i kommunikationen; delvis i samarbete med Morus (med vilka vi delgav erfarenheter, vilket gett båda projekten synergieffekter). Mycket bearbetning krävdes för att inkludera mottagna data. Data användes även för att genererat listor på Wikipedia.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.