VRSE System

Reference number
Coordinator INNAN AB
Funding from Vinnova SEK 600 000
Project duration March 2017 - December 2017
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for mining and metal recovery – STRIM

Purpose and goal

Syftet med projektet var att ta fram och testa en molnbaserad tjänst för att kunna mäta och validera erhållen kunskap i realtid. Detta ska ge färre arbetsplatsolyckor genom högre riskmedvetenhet och bättre retention. Tjänsten ska kunna mäta och validera all typ av kunskapsinhämtning i realtid genom att ställa kunskapsfrågor kring ämnet som ska kunskapskontrolleras. Backend och frontend för plattformen är framtagen och testad med alpha-testning med gott resultat. Tjänsten "Risk Awareness" kommer att lanseras mot marknaden på Euro Mine Expo 2018.

Expected results and effects

Det är genomfört marknadsundersökning kring behovet att följa upp, mäta och validera kunskap hos företag där behovet av hög riskmedvetenhet är av största vikt. Tester med representanter från målgrupper är genomförd med mycket positiva resultat. Tjänsten ska kommersialiseras under 2018 och de positiva arbetsmiljö effekterna förväntas valideras under 2019.

Planned approach and implementation

Upplägget på projektet var att i första hand ta undersöka behovet av och utveckla en "Minimal Viable Product" för att kontrollera kunskapsnivån kring brand och utrymningssäkerhet och testa den mot en målgrupp. (Alpha-gruppen) Detta gjordes genom att anlita en datakonsult för byggandet av databasen. Testerna var mycket positiva och Alpha-gruppens respons värdefull inför marknadsinträdet 2018.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.