VRI-Proaktiv - Kliniskt IT-verktyg för att förebygga och behandla vårdrelaterade infektioner

Reference number
Coordinator Karolinska Universitetssjukhuset - Infektionskliniken, Solna
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2014 - August 2015
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-driven innovation - Stage 1 Initiation 2014 (autumn)

Purpose and goal

Syftet med initieringsprojektet var att utföra en behovsanalys, identifiera produktkrav, bygga en konstellation, samt söka fortsatt finansiering för ett långsiktigt projekt som verkar för att bygga ett IT stöd som kan användas för proaktivt arbete med vårdrelaterade infektioner. Projektet har identifierat olika användares och kravställares behov (vården, näringsliv och akademi nationellt och internationellt), byggt en konstellation mellan akademi, företag och offentlig verksamhet, och skrivit en samverkansprojektansökan till Vinnova.

Results and expected effects

Projektanslaget från Vinnova har resulterat i en projektkonstellation där flera svenska sjukhus och akademiska institutioner verkar tillsammans med ett antal IT företag för att bygga ett IT stöd kring vårdrelaterade infektioner. Detta kommer att leda till en bred lösning som utgår från sjukvårdens behov, med målet att IT stödet ska kunna användas både nationellt och internationellt.

Approach and implementation

Upplägget för projektet var följande: undersöka marknaden och identifiera potentiella intressenter och partners, samla alla intressenter till ett öppet forum där projektidén presenterades och diskuterades, definiera partners som ska vara med i projektet och tillsammans med dessa arbeta fram en projektplan för att söka framtida finansiering. Ovan utfördes i workshops och möten samt internationella studiebesök. Mera resurser än planerat lades på behovsanalys vilket resulterat i ett starkare koncept där patientens och vårdens behov är ledande.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.