VMLPD - Verktyg och metoder för Lean Produktutveckling

Reference number
Coordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Funding from Vinnova SEK 4 403 000
Project duration February 2006 - February 2009
Status Completed