VINNOVA Centre of Excellence for Sustainable Communications Stage 1

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för datavetenskap och kommunikation
Funding from Vinnova SEK 9 250 000
Project duration January 2007 - June 2009
Status Completed

External links