VINN Excellence Center Supramolecular Biomaterials - Structure dynamics and properties (SUMO) Etapp 2

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi- och bioteknik
Funding from Vinnova SEK 21 000 000
Project duration January 2009 - December 2011
Status Completed

Purpose and goal

Målsättningen är at etablera ett tvärvetenskapligt kompetenscentrum för struktur design av övermolekylära biomaterial med skräddarsydda egenskaper. Av specifikt intresse är kontroll av strukturdynamik och samband mellan struktur- och masstransport relaterade till egenskaper som diffusion, svällning, vattenbindning och frisättning

Results and expected effects

Vi förväntar oss excellenta forskningsresultat som kan omsättas i industrirelevanta applikationer och helt nya produkter, som stärker medverkade industriparters konkurrenskraft. Vi förväntar oss också att genom ett unikt tvärvetenskapligt samarbete etablera en internationellt erkänd forsknings plattform för supramolekylära strukturer med skräddarsydda egenskaper.

Approach and implementation

Uppläggningen finns beskriven i verksamhetsplanen för etapp 2. Den beskriver centrats långsiktiga målsättning, ledningsstruktur, forskningsplan , forskare, doktorander, industripartners, kommunikationsplan samt mått på centrats produktivitet.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.