Vilken roll spelar klockproteinet EARLY BIRD i reglering av växters stressresponser?

Reference number
Coordinator Umeå universitet - Institutionen för fysiologisk botanik
Funding from Vinnova SEK 3 000 000
Project duration November 2010 - October 2014
Status Completed