Vidareutveckling av prov- och mätmetoder för tunga kommersiella fordons passiva säkerhet

Reference number 2009-00079
Coordinator Volvo Technology AB - Avd 6310, M1:6
Funding from Vinnova SEK 2 600 000
Project duration March 2009 - June 2012
Status Completed
Venture Traffic safety and automated vehicles -FFI