VFT1 - InnovationskontorEtt LiU 2013

Reference number 2013-01400
Coordinator LINKÖPINGS UNIVERSITET HOLDING AB
Funding from Vinnova SEK 3 085 000
Project duration January 2013 - November 2013
Status Completed

Purpose and goal

Vid LiU produceras forskningsresultat och annan kunskapsmassa, som kan utgöra utgångspunkt för utveckling av näringslivet, och därmed också sysselsättningen, både regionalt och nationellt. Det har funnits ett gap mellan forskningsresultat och mogna skeden, då företag kan växa organiskt eller med hjälp av riskkapital. Målet med projektet är att genom att välja ut projekt med god potential, samt formulera och verifiera affärshypoteser till en mognad då de kan överleva på marknadsmässiga villkor.

Results and expected effects

Under 2013 har 94 idéer granskats och 42 beviljats projektstöd inom VFT-programmet, vilket resulterat i 11 bolagsbildningar Bolagsbildningarna har varit av god klass, och inom så skilda områden som mikrofluidik, brännsakdebehandling, regenerativ medicin, energissystem, automatisering inom byggsektorn, medicinsk bildbehandling, nanoteknik och Virtual Reality. Vi förväntar oss en god utveckling av dessa bolag, troligen inom inkubatorn LEAD.

Approach and implementation

VFT1-projektet är en integrerad del av InnovationskontorEtts Affärsutvecklingsprocess riktad mot forskare och studenter vid Linköpings Universitet. Arbetet sker i dialogform mellan idéägaren och den ansvarige affärsutvecklare. Stöd lämnas dels enligt ett förenklat förfarande i tidiga skeden, och dels med ett mer formaliserat förfarande inkluderande skriftliga bedömningar också från andra lärosäten. VFT-programmet har nu väsentligen funnit sina former, även om det fortfarande uppdateras i detaljer.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.