VFT-1 KTH

Reference number 2015-06820
Coordinator KTH HOLDING AKTIEBOLAG
Funding from Vinnova SEK 9 100 000
Project duration December 2015 - December 2017
Status Completed
Venture Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan

Purpose and goal

Projektet VFT-1 är idag fullt implementerat och har under 2017 finansierat 58 nya projekt och hanterat ca 25 projekt från 2016. Samtliga processer, rutiner är implementerade med bra resultat. Ett antal bolag har bildats, fortsatt finansering säkerställs, inkubation har skett samt nätverk skapats bl.a. genom ett stort antal kundkontakter. Projektet får hittills anses framgångsrikt i det övergripande syftet att inleda kommersiell verifiering av affärskoncept.

Expected results and effects

Projektet får anses mycket framgångsrikt i det övergripande syftet att göra projekten redo att kommersialiseras eller förberedda för en mer omfattande kommersiell och teknisk verifiering. Ett stort antal projekt har kunnat avanceras till ytterligare finansiering såsom privat finansiering. Andra har gått vidare till inkubatorer som STING. Även affärer och/eller samarbeten med kunder och partner har uppnåtts. För data över genomförd kvantitativ och kvalitativ effekt- och resultatutvärdering hänvisas till rapportbilaga.

Planned approach and implementation

Målet med projektet var att hantera VFT-1 medel för att finansiera och utveckla 50-60 projekt. Som ovan angivits har detta övergripande mål i princip uppnåtts i och med att 58 nya VFT-1 projekt fick beslutad finansiering under året Överlag har det varit ett mycket gott utfall och som angivits har ett antal gått vidare till fortsatt investering, inkubation mm. Process för underlag, beslut och uppföljning bedöms vara relativt snabb och effektiv, även om framtagande av beslutsunderlag och upphandlingar är en försenande steg.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.