Verktyg för uppströmsanalys - Planering

Reference number
Coordinator VA SYD - VA SYD, Huvudkontoret
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration January 2016 - October 2016
Status Completed
Venture FRÖN
Call FRÖN Planning 2015

Purpose and goal

Planeringsprojektet har uppnått följande mål: En detaljerad specifikation av metoden för substansflödesanalys och funktionaliteten för en webbapplikation. En prototyp av webbapplikationen för demonstration av verktyget. Relevans och generaliserbarhet för funktionsspecifikationen och webbapplikationen har förankrats med en referensgrupp. Funktionsspecifikationen och prototypen utgör de väsentligaste delarna av ett underlag för beslut om att gå vidare till utvecklingsfas.

Expected results and effects

Inom planeringsprojektet har en funktionspecifikation tagits fram som beskriver ett färdigt verktyg i termer av användargränssnitt, resultatpresentation, databasstruktur och -innehåll, referenshantering, samt känslighets- och scenarioanalys. En prototyp utvecklats som på en interaktiv karta visar rörnät, olika verksamheter, hur data kan hämtas till ett definierat område bestående av gridrutor, och hur beräkningar av föroreningsbelastning från det valda området kan presenteras.

Planned approach and implementation

Planeringsprojektet har inneburit genomgång av existerande verktyg för substansflödesanalys och hantering och presentation av data och resultat i en interaktiv karta. Med detta som grund har en funktionsspecifikation för webbapplikationen och en prototyp tagits fram. Speciellt har även möjligheterna att utnyttja spatiellt upplöst data från SCB undersökts. Resultaten av arbetet har presenterats, diskuterats och modifierats i samarbete med referensgruppen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.