Verktyg för av och påhängning av fönster

Reference number 2013-01066
Coordinator FÖNSTERLYFTEN I SYD AB
Funding from Vinnova SEK 200 000
Project duration March 2013 - June 2013
Status Completed
Venture Bygginnovationen 2011-2014
Call 2011-02959-en

Purpose and goal

Projektet har uppfyllt de uppställda målen genom att tillföra företaget information och analys som gör det möjligt för företaget att ta nästa steg i utvecklingen av produktutbud och affärsmodell.

Results and expected effects

Projektet har tillfört företaget ny kunskap om marknadsbehov samt om tekniska regelverk och förutsättningar. Baserat på denna kunskap kommer företaget att kunna göra förändringar i konceptet och vidareutveckla produktutbudet så att det ännu bättre motsvarar marknadsbehoven. Därigenom har bolaget nu förutsättningar att börja producera och sälja en första version av produkten i Sverige för att i ett senare skede utöka produktutbudet och gå in på fler marknader.

Approach and implementation

I enlighet med plan har projektet innefattat informationsinhämtning och analys av såväl marknadsbehov och affärsmodell som regelverk och tekniska förutsättningar. Det moment där användare från potentiella nyckelkunder i Sverige fick använda och ge synpunkter på produkten gav avgörande input för vidareutvecklingen. För framtida introduktioner på andra mer okända marknader blir det avgörande att ha god kännedom om användarnas beteenden och önskemål på den aktuella marknaden.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.