Verifiering av system för hjärtpreservation

Reference number
Coordinator Igelösa Transplantation Science AB
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration May 2010 - November 2010
Status Completed