Verifiering av produktionsmetod och egenskaper hos en unik och mycket mild tensid

Reference number
Coordinator INTENZ BIOSCIENCES AKTIEBOLAG - Devenz AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration December 2011 - October 2012
Status Completed