Verifiering av mjukvara för Lean produktutveckling

Reference number
Coordinator REPOS MJUKVARA AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2012 - May 2013
Status Completed

Purpose and goal

Repos har validerat en affärsplan och tillväxtpotential för utveckling av IT-baserade LEAN-verktyg i produktutvecklingsprocessen. Detta var syftet med projektet. Med LEAN-verktyg menas enkla, användarorienterade, visuella miljöer och med IT-baserat menas globalt tillgängligt och med full spårbarhet i datahanteringen. Kravinsamlingen har genomförts enligt plan och målet har överträffats i form av driftsatta piloter, dock på bekostnad av plattformsutvecklingen som inte lever upp till målet. Repos befintliga plattform har dock befunnits räcka långt.

Results and expected effects

Projektetresultatet tyder på stor tillväxtpotential på en för bolaget helt ny marknad. Repos plattform kan anpassas och stärkas ytterligare inom spårbarhet för att stödja visualisering och produktutvecklingsdata. Utvecklingen kan leda till etablering på en ny marknad, dels visuella planeringsverktyg men också kunskapshantering. En plattform för community och molndrift har visserligen tagits fram men vi inleder med fysisk försäljning eftersom det ger oss möjlighet att lära från kunder genom att delta i anpassningsprojekt.

Approach and implementation

Konsultuppdragen har varit till belåtenhet inom affärsutveckling, konkurrentanalys och framtagning av marknadsmaterial. Att rekrytera exjobb har varit svårt för Repos men framgångsrikt genom Chalmers som samarbetspartner. Uteblivna exjobb på Repos har ersatts med rekryteringar av studenter för motsvarande arbete, merparten dock som sommarjobb vilket försenade projektet tre månader. Den parallella vidareutvecklingen har prioriterats ner till förmån för projektledning men kommer genomföras i enlighet med inom projektet framtagen kravbild.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.