Verifiering av FIREPIPE, en portabel vedspis

Reference number 2012-02727
Coordinator GUSTAV INNOVATION AB
Funding from Vinnova SEK 414 413
Project duration November 2012 - September 2017
Status Completed

Purpose and goal

Projektets syfte och mål är delvis uppfyllt. Verifiering är genomförd i Etiopien i samarbete med KTH. Det har gett oss värdefull information inför optimeringen av FIREPIPE.

Expected results and effects

Verifieringen påvisade att bränsleföbrukningen sjunker vid användande av FIREPIPE. Verifieringen delgav även värdefull information om hur FIREPIPE kan utvecklas och optimeras.

Planned approach and implementation

Att genomföra tester i verklig miljö (i det här fallet Etiopien) är ovärderligt och samtidigt utmanande. Det är svårt att förutse alla utmaningar och det försvårar insamlandet av information. Det har också varit utmanande att sy ihop ett samarbete mellan flera stora aktörer. Trots det tror vi fortsatt på att det är den väg som har störst potential för att kunna skala upp FIREPIPE projektet relaterat de utmaningar och förutsättningar som projektet behöver förhålla sig till.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.