Venture Cup 3.0 projektår 2

Reference number 2016-05283
Coordinator Stiftelsen Venture Cup Sverige
Funding from Vinnova SEK 1 176 321
Project duration December 2016 - November 2017
Status Completed

Purpose and goal

Projektets mål har varit att effektivisera Venture Cups kärnverksamhet, affärsmodell och värdeerbjudande för stakeholders och användare, med syfte att skapa en mer stabil organisation med hållbar intäktsmodell, tydligare värdeerbjudande och plats på innovationskartan i Sverige samt att förbereda verksamheten på ett eventuellt nästa steg med Nordiskt samarbete.

Expected results and effects

Målen har genom Vinnovas projektmedel möjliggjorts och nåtts, organisationen har centraliserats och samtliga resurser har optimerats och lett till en mer hållbar organisation som mer effektivt kan hjälpa fler personer med affärsidéer att testa, iterera och utveckla dessa via Venture Cup. Dessutom har Venture Cup lyckats hitta nya förslag på intäktskällor och digitaliserat sin tävlingsprocess för att nå fler entreprenörer och göra metoden mer skalbar och användarvänlig, både för deltagande entreprenörer och för nätverk och finansiella partners.

Planned approach and implementation

Projektet har drivits av Venture Cups VD, med stöd av anställda projektledare. Arbetet har inneburit att förankra det nya konceptet för målgrupper och intressenter men framförallt att utveckla, förändra och omorganisera den interna organisationen Venture Cup. Verksamheten har gått från att drivas i fyra ideella verksamheter samt en stiftelse, till att nu bedrivas genom två ideella föreningar. Konsulter från McKinsey och Co har varit till stöd under projektet och har utgjort en betydande resurs. Resultatet har blivit en mer effektiv, sammansvetsad och hållbar verksamhet.

External links

Webbsidan är Venture Cups hemsida, klicka gärna vidare till det digitala tävlingscommunityt!

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.