Vem gör vad inom svensk entreprenörskaps-, innovations-, och småföretagsforskning

Reference number
Coordinator STIFTELSEN ESBRI - Institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning
Funding from Vinnova SEK 150 000
Project duration January 2006 - October 2011
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet är att genomföra en omfattande kartläggning av de som forskar inom entreprenörskaps-, innovations-, och småföretagsområdet i Sverige och därigenom öka kunskapen och synligheten av denna forskning.

Results and expected effects

Publicering av en rapport (tryckt) som är en ´katalog´ över de som forskar inom området. En internetbaserad sökbar ´katalog´.

Approach and implementation

Kartläggningen kommer att omfatta samtliga fakulteter vid samtliga universitet och högskolor samt fristående forskningsinstitut. Ambitionen är att samtliga som på något sätt är inblandad i forskningsområdet identifieras och inbjuds att medverka. Genomförs i form av internetbaserad enkät.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.