Vattenvisionen - Hållbara vattentjänster för god hälsa och god miljö

Reference number 2012-01916
Coordinator SVENSKT VATTEN AB
Funding from Vinnova SEK 700 000
Project duration August 2012 - August 2013
Status Completed

Purpose and goal

Med dokumentet Vattenvisionen - Forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn, har hela branschen enats för att gemensamt beskriva och konkretisera de svenska styrkeområdena, våra behov och utmaningar tillsammans med en plan för hur vi kan svara mot dessa och när, vilket var syftet och målet för projektet. Ett annat mål var att samla branschen i en gemensam plattform för samverkan mellan branschens aktörer, vilket påbörjades under de gemensamma möten vi haft under projektets gång.

Results and expected effects

I resultatet, Vattenvisionen - Forsknings- och innovationsagenda för vattensektorn, har branschen gemensamt författat styrkeområden, FoI-områden och mål för 2020 och 2050. Med gemensam finansiering inom FoI-områdena och arbete mot dessa uppsatta mål har vi författat vilka förväntade effekter vi ser i samhället, för Sverige och för branschen. Läs mer här: www.svensktvatten.se/FoU/Vattenvisionen/

Approach and implementation

För upplägget och genomförandet av projektet var öppenhet och möjlighet för branschens aktörer inom forsknings- och innovationssystemet att delta och bidra till Vattenvisionen, av yttersta vikt. Det hölls tre öppna stormöten där ett 30-tal deltog respektive gång och vi diskuterade Vattenvisionens innehåll. En redaktörsgrupp sattes samman för att författa dokumentet. Allt arbetsmaterial lades upp på en webbsida för dokumenthantering som intressenter hade tillgång till samt på Svenskt Vattens hemsida.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.