Våtkemiska tillverkningsmetoder för solenergimaterial

Reference number 2011-03162
Coordinator SWEDISH ELECTROFORMING TECHNOLOGY AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration November 2011 - October 2012
Status Completed

Purpose and goal

Syftet var att utvärdera Sweltechs våtkemiska tillverkningsmetoder för tre solenergitillämpningar. Vi har lyckats väl med två av tre tänkta applikationer. En av applikationerna ska ligga till grund för att starta ett större utvecklingsprojekt.

Results and expected effects

1.Vi har tekniskt lyckats med två av tre planerade applikationer. 2.Under projektets gång har vi funnit en lovande applikation för Sweltechs kompetens. Detta baserat på förfrågan från presumtiva kunder. Detta är något vi kommer att driva vidare. 3.Upparbetade kontakter och tester med flera presumtiva kunder, för framtida samarbeten. 4.Sweltech har lämnat kostnadsförslag på ett CBD system till ett företag i USA. 5.Diskussioner med en investerare pågår för finansiering av nästa steg, målet är att dessa diskussioner ska vara klara i slutet på 2012.

Approach and implementation

Projektet har följt projektplanen. En av applikationerna visade sig tidigt ha begränsningar och vara svårare än förväntat, vilket lett till tidspress. Slutsatsen är att vi skulle fokuserat på färre arbetsmoment. Att vi tidigt i projekt har haft kontakt med presumtiva kunder har bidragit till bra fokus vad gäller problemställningarna.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.