Västsvenska paketet och relaterade trafikstörningar

Reference number 2013-02877
Coordinator VIKTORIA SWEDISH ICT AB
Funding from Vinnova SEK 50 000
Project duration June 2013 - September 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet var att planera en innovatoinstävling med utgångspunkt i de utmaningar som det västsvenska paketet kommer medföra. För att möjliggöra att sådana problem kan adresseras av innovationstävling krävs både att en tydlig och relevant utmaning definieras samt att det finns förutsättningar för de tjänster som tas fram att leva vidare efter tävlingens avslutande. I ansökan har vi lagt särskilt vikt vid detta (se resultat och genomförande).

Results and expected effects

Resultatet av projektet har presenterats i ansökan DNR 2013-04156. Där har en tydlig och relevant utmaning presenterats (förutsägbar leverans av gods trots stora trafikstörningar) baserad på de analyser som Gbg stad gjort kring förväntade effekter av Västsvenska paketet. Dessutom har projektet knutit till sig ett antal kommersiella aktörer som kommer drabbas av effekterna av paketet för säkerställa kommersiell nytta av tävlingsbidragen. Till detta används en beprövad process för innovationstävlingar.

Approach and implementation

I projektets inledning fanns flera kandidater till möjliga utmaningar. Genom förberedande arbetet samt workshop beslutades att säker distrbution av gods var det bäst lämpade området för utmaning då det förutom var en relevant utmaning hade bra kommersiell bäring. Då även Trafikverket har intresse av säker distribution av gods samt att effekterna av Västsvenska paketet minimeras kunde dessa rekryteras till projektet underhand. I slutskedet kunde vi på kort tid rekrytera kommersiella aktörer - vilket stärkte oss i vår tro på relevansen i den formulerade utmaningen.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.