Varnings- och Trafikledningssystem vid extremväder

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Centre for Sustainable Communications
Funding from Vinnova SEK 150 000
Project duration August 2007 - October 2007
Status Completed