Värmepump för kyltransporter

Reference number 2012-02687
Coordinator THERMO POWER SCANDINAVIAN AB
Funding from Vinnova SEK 496 225
Project duration November 2012 - February 2013
Status Completed

Purpose and goal

Målet med förstudien är att utifrån de resultat som genereras här utforma ett FoU-projekt där en prototyp av kylaggregatslösningen testas under olika förhållanden för att verifiera och optimera design och funktion.

Results and expected effects

Förstudien ämnar resultera i en konkret plan, inklusive åtaganden från involverade parter, för de studier som skall utföras i FoU-projektet.

Approach and implementation

Att utveckla ett kylaggregat för kyltransport som har låg miljöpåverkan genom energieffketivitet och köldmedier med försumbar växthuspåverkan. Att verifiera detta aggregat i labmiljö.

External links

Thermopowers hemsida

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.