Världens bästa regionala utbildningssystem

Reference number
Coordinator Handelskammaren Mittsveriges Service AB
Funding from Vinnova SEK 250 000
Project duration January 2005 - December 2007
Status Completed

External links