Värdeskapande i tidiga skeden och vad motiverar forskare att kommersialisera?

Reference number
Coordinator Luleå tekniska universitet - LTU Innovation
Funding from Vinnova SEK 460 000
Project duration February 2010 - July 2010
Status Completed