Värdering av flygplans överlevnad

Reference number
Coordinator SAAB Aktiebolag - Saab Aerosystems
Funding from Vinnova SEK 1 900 000
Project duration January 2011 - June 2013
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att möjliggöra värdering av nyttan av ett telekrigssystem när det ingår i ett multisensorsystem där nyttjandet av sensorsystemets delar fördelas av en resursstyrare. Eftersom den har ett dynamiskt beteende måste det finnas en tvåvägsriktad länk, med förmåga att förmedla information mellan sensorsystemet och den taktiska simulatorn som används för att genomföra värderingen. Vidare är det önskvärt att stärka kontakten mellan akademi och industri, eftersom Försvarshögskolan besitter ett unikt perspektiv på militärteknik och dess applikationer.

Results and expected effects

Det förväntade resultatet av projektet, vilket uppnåtts, var primärt att åstadkomma en tvåvägsriktad länk mellan en resursstyrare med en taktisk simulator. För att nå fram har det varit nödvändigt att förstå både resursstyrarens och den taktiska simulatorns funktion. För att skapa ett verktyg som ska användas vid värdering är det också viktigt att förstå vad som ska värderas, i det här fallet en omvärld med teknisk utrustning och taktiska möjligheter. Kunskapen om egenskaper hos de ingående systemen och användningen blir därför en nödvändig del i själva värderingsarbetet.

Approach and implementation

Upplägget var att fokusera uppgiften till programmering av den tvåvägsriktade länken genom att använda befintlig resursstyrare och taktisk simulator. även med detta angreppssätt krävdes som väntat en omfattande insats att förstå hur de befintliga delarna fungerar internt och informationen ska förmedlas mellan dem. Artikeln och konferensbidraget som skrivits under arbetets gång handlar om kunskap som krävs för att genomföra värderingar, närmare bestämt plattformens radarsignatur och hur militär nytta värderas.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.