Vår Energi

Reference number
Coordinator EXIBEA AB
Funding from Vinnova SEK 500 000
Project duration September 2012 - April 2013
Status Completed

Purpose and goal

Baserat på de mål vi satta upp inför projektet så är Exibeas bedömning att vi har lyckats bra. Vi har utvecklat en tjänst som stärker Exibea inom hållbar design med fokus på minskad elförbrukning för företag och den offentliga sektorn. Vi har utvecklat en innovativ, rolig och enkelt tjänst som kan visualisera företags, skolar och kommuners energianvändning. Vi hoppas att tjänsten kommer att bidra till att entusiasmera och ge incitament till personer inom organisationer att bidra till att minska energiförbrukningen samt organisationens CO2 avtryck.

Results and expected effects

Exibea bedömer att projektet har stärkt Exibeas konkurrenskraft och marknadsposition. Den utvecklade produkten öppnar upp en helt ny marknad för Exibea. Exibea har utvecklat det sedan tidigare framgångsrika samarbetet med forskare och nyckelpartners. Detta har bidragit till att stärka organisationen generellt och skapat positiva synergieffekter. Förhoppningsvis kommer projektet också att leda till att flertalet organisationer får ett verktyg att minska sin energiförbrukning och därmed sitt CO2 avtryck.

Approach and implementation

Projektet har genomförts i 4 steg under sammanlagt 12 månader. Den ursprungliga projektplanen har till stor del följts under hela projektet. Ursprungligen var målet att genomföra projektet på 8 månader men på grund av att det tog längre tid än beräknat att hitta samarbetspartnerns i början av projektet samt att sommaren då kom i mellan så blev projektet ca 4 månader försenat.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.