Väldesignade mötesplatser i miljonprogrammets offentliga rum för jobb, produktion och utveckling

Reference number
Coordinator COOMPANION-KOOPERATIV UTVECKLING STOCKHOLMS LÄN - Coompanions kontor i Södertälje
Funding from Vinnova SEK 494 096
Project duration November 2015 - August 2016
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2015 (autumn)

Purpose and goal

Många förorter i miljonprogrammet har en svag social och fysiskt infrastruktur i det offentliga rummet i form av tillgängliga och attraktiva mötesplatser vilket försvårar lokal utveckling och integration. Ett koncept har tagits fram som ett bidrag till lösning på detta, där lokala områdesföretag utvecklar och förvaltar väldesignade både fysiska och digitala mötesplatser. En modell har skapats med värdekedja från design, leverans, distribution och försäljning inkl områdesföretag för utveckling och förvaltning för att säkra social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Expected results and effects

Projektet har resulterat i ett antal modeller och utvecklingsplaner för hur väldesignade mötesplatser i det offentliga rummet´ kan skapas och digitaliseras. Modellen områdesföretag skapar lokala arbetstillfällen, lokalt engagemang för det egna bostadsområdet samt stärkt lokal ekonomi, kultur och gemenskap. Modellen med nätverk, inkl bostads- och byggföretag, forskning och civilsamhälle, för en ekologiskt hållbar och social produktion kopplad till utvecklingen av mötesplatserna, förväntas bidra till nya arbetstillfällen, nydanande produkter och minskat utanförskap

Planned approach and implementation

En styrgrupp med ett mindre Au ledde projektet. Intervjuer, större workshops, samordningsmöten och informationsmöten med boende, lokalt föreningsliv, fastighetsägare, byggbolag, näringslivsrepresentanter och kommunala intressenter har genomförts. Anpassning till partners strategier och planer har skett löpande med projektmålen i fokus vilket till sist påverkat resultaten i positiv riktning. I avslutningsfasen har stor vikt lagts vid realistiska genomförandeplaner för förverkligande ihop med delvis nya tunga strategiska aktörer. Detta borgar för framtida framgång.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.