Vad kan en skola vara?

Reference number 2014-03691
Coordinator Nacka kommun - Young Business Creatives
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration October 2014 - February 2015
Status Completed

Purpose and goal

Förstudien har: Utvecklat NAV-arenan till ett ´Samhälls-MakerSpace´ för stadsbyggnad, stadsodling och samverkan. Skapat grunden för en testmiljö som bygger på idén om samhället som ´klassrum´ och skolan som mötesplats. Där det entreprenöriella lärandet är en utgångspunkt som också utvecklar skolans organisation tex roller, syn på tid och rum, tvärsektoriella samarbeten mm. Låtit aktörer från näringsliv, organisationer och myndigheter möta elever i flera workshops, seminarier och andra samarbetsområden där olika kompetenser och perspektiv blandats.

Results and expected effects

Vi har funnit att den största utmaningen inte handlar om digitaliseringen i sig utan att få till samspelet mellan näringsliv, skola, samhällsaktörer och forskning. Vi vill därför i etableringsprojektet vidareutveckla och stärka vår testmiljö till ett ´Samhälls-MakerSpace´ som möjliggör ett innovativt, meningsfullt samspel mellan utbildning, näringsliv, kultur, myndighet, forskning, civilsamhälle. Testmiljön blir även en hubb för skapande och stöttande av andra mötesplatser där offentliga institutioner utvecklar sin roll som facilitator för hållbar samhällsutveckling

Approach and implementation

Kontinuerligt under projekttiden har vi: Anordnat olika aktiviteter för möten, inspiration och samverkan inom hållbar samhällsutveckling. Haft frågan ´Vad pågår runt omkring oss´ som en stående punkt på agendan för möten vid projektplanering vilket resulterat i en rad samarbeten och digitala produktioner. Den lärargrupp som deltagit har utvecklat nya, delvis digitala, former för samarbete, planering, dokumentering och uppföljning. Erfarenheter vi tar med oss in i ett ev etableringsprojekt. Utvecklat testmiljön fysiskt och digitalt för att stötta samarbete över sektorer.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.