VacSam - digital e-tjänst för samordnad vaccinationsverksamhet

Reference number
Coordinator Lunds universitet - Institutionen för informatik
Funding from Vinnova SEK 1 556 894
Project duration November 2008 - January 2012
Status Completed

Purpose and goal

Utveckla ett stöd så att patienter från andra länder kan bli vaccinerade på ett riktigt sätt i förhållande till svenska vaccinationsscheman, baserat på tidigare erhållna vaccinationer. Utvecklingen genomförs med hjälp av process- och regelorienterade metoder och med tjänsteorienterad design. Därigenom skapas erfarenheter för framtida utveckling av liknande tjänster inter-organisatoriskt.

Results and expected effects

Slutresultatet blir: en fungerande tjänst för vaccinationssamordning en regelbaserad utvecklingsmetod för en e-tjänst i ett interorganisatoriskt perspektiv en utvärdering av ovan beskrivna utvecklingsmetod minst två publicerade forskningsartiklar underlag för en doktorsavhandling inom ämnet integrerad modellering av verksamhetsprocesser och -regler.

Approach and implementation

Projektet genomförs under 3 år. Utvecklingen av tjänsten genomförs under de första två åren och det tredje året används för utvädering och resustatsammanställning. Slutresultatet blir en fungerande tjänst för vaccinationssamordning, samt en utvärdering av metoden för utveckling i ett interorganisatoriskt sammanhang.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.