Utvecklingsverktyg för IPTV baserade tjänster

Reference number 2010-02766
Coordinator Acreo AB - Acreo AB, Kista
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration December 2010 - October 2011
Status Completed

Purpose and goal

Syftet med projektet var att stödja interaktiva TV tjänster baserade på OpenChoice genom att i samarbete med Clayster utveckla ett tjänsteutvecklingsverktyg SDK för deras plattform. Detta SDK har sedan verifierats genom att i projektet på ett framgångsrikt sätt utveckla en delmängd av en kvarboendetjänst och demonstrera denna för SABO och HI. som båda är partners i projektet. Av resursskäl gjordes detta inte i testbädd utan det får ske i annat projekt men demonstrationen blev mycket uppskattad och gav för våra partners en bekräftelse på att detta var vägen framåt

Results and expected effects

Resultatet av projektet och den demonstration som gjordes för projektets partners var att SABO och deras BoIT grupp nu går vidare med att införa vad som benämnts OpenPlatform och där Claysterplattformen med OpenChoice SDK kommer att vara en väsentlig del. Acreo är redan involverade i arbetet med OpenPlatform. Flera IPTV operatörer har nu för avsikt att integrera denna plattform till sin TV lösning för interaktiva tjänster baserade på öppen TV, dvs OpenChoice

Approach and implementation

Upplägget med en stark koppling till en kommersiell aktör, i detta fall Clayster och med intresserade potentiella användare som SABO:s BoIT grupp och HI har varit en styrka. Därigenom kommer resultatet av projektet nu att gå vidare i ett kommersiellt projekt, OpenPlatform. Vad som underskattades var porteringen av utvecklingsmiljön som tog alldeles för stor del av projektet och därigenom begränsade utrymmet för tjänsteutveckling. å andra sidan finns nu miljön på Acreo och kan användas i kommande projekt för utveckling av TV baserade interaktiva tjänster

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.