Utvecklingsprojekt avseende vindrapporteringssystem

Reference number
Coordinator AVTECH Sweden AB
Funding from Vinnova SEK 331 000
Project duration January 2011 - May 2011
Status Completed

Purpose and goal

Aventus har kunnat utvecklas till att innehålla en kommunikationsmodul vars avsaknad varit begränsande för försäljning av produkten.

Results and expected effects

Med detta projekts resultat som grund genereras det ytterligare trovärdighet i Aventus och dess kommersiella fördelar. Då AVTECH redan idag har en diger lista av prospekt för produkten så förväntar sig AVTECH att efter genomförande av detta projekt undanröja de sista hindren för att starta ett större försäljningsinitiativ.

Approach and implementation

Projektet inleddes med att fastställa de krav och specifikationer som krävdes för en lyckad implementering. Därefter specificerades i detalj de kommunikationsprotokoll som skulle användas för datalänkskommunikationen. Projektet implementerade dessa protokoll samt utvecklade stödfunktioner. Avslutningsvis utfördes erforderliga kommunikationstest samt simuleringar i AVTECHs simulatorhall.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.