Utveckling av Utvärderingsmetoder för ökad eHealth Usability och effektivare vård (UUU)

Reference number 2018-00763
Coordinator Örebro universitet - Handelshögskolan/Informatik
Funding from Vinnova SEK 300 000
Project duration May 2018 - November 2019
Status Ongoing
Venture Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Call 2017-04722-en

Purpose and goal

Syftet med projektet är att stärka och fördjupa en långsiktig samverkan mellan Region Örebro Län och Örebro Universitet. Projektets mål är att utveckla och använda nya och förbättrade metoder för användbarhetsutvärdering av vårdinformationssystem. Dessa metoder ska kunna användas i implementerings- och nyttorealiseringsarbete i vården.

Expected results and effects

De förväntade resultaten och effekterna av projektet är att Region Örebro län använder forskningsbaserade och effektiva metoder för utvärdering av vårdinformationssystem där utvärderingsresultaten bidrar till ökad användbarhet för vårdpersonal och patienter. Ökad användbarhet bidrar positivt till säkerhet, effektivitet samt god arbetsmiljö i vården. De förväntade resultaten och effekterna för Örebro universitet är att forskarna vidareutvecklar relevant expertkunskap och vetenskapliga publikationer som stärker forskningsområdet eHälsa.

Planned approach and implementation

Arbetsformerna i UUU-projektet bygger på att två forskare och två verksamhetsexperter bildar team som kompletterar varandra i s.k. ”professional pairs”, en arbetsform som visat sig vara framgångsrik vid multidisciplinära samarbeten. Samverkansformen ger stöd till verksamheten att utveckla kunskaper och bli mer forskningsbaserad, samtidigt som forskningen blir mer verksamhetsrelevant.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.