Utveckling av universellt klimatindex

Reference number 2005-02254
Coordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration January 2006 - December 2008
Status Completed

External links