Utveckling av referensmetoder för farlighetsanalys, riskbedömning och LCA av nanomaterial (steg 2)

Reference number 2010-00570
Coordinator Nordmiljö O. Grahn AB - Nordmiljö O. Grahn AB, Sunnemo
Funding from Vinnova SEK 75 000
Project duration February 2010 - May 2010
Status Completed