Utveckling av Kärnprocessen

Reference number 2007-03211
Coordinator Tyréns AB - Tyréns AB Malmö
Funding from Vinnova 4 000 000 kronor
Project duration December 2007 - June 2011
Status Avslutat