Utveckling av kalibrerprocess för alkolås

Reference number 2012-02153
Coordinator SenseAir AB
Funding from Vinnova SEK 3 768 500
Project duration September 2012 - June 2014
Status Completed
Venture FFI - Sustainable production
Call 2012-01045-en

Purpose and goal

SenseAir planerar att bli huvudleverantör till Autoliv av högteknologiska alkoholsensorer i stora volymer. För att klara detta måste produktionsteknologin utvecklas och kvalitetssäkras. Dessutom måste produktionskostnaderna för de kommande alkolåsen minimeras genom smarta och effektiva lösningar som tar hänsyn till miljön. Vi har i projektet byggt en svensk forskningspark för utveckling och test av kalibrersystem för alkolåsprototyper, med sikte på en framtida storproduktion. Enheten finns idag placerad på SenseAir och provkörs nu med olika slags prototyper.

Results and expected effects

Vi kan nu: *kalibrera alkolåsprototyper i korrekt miljö beträffande etanol- och koldioxidhalt samt temperatur *generera tempererad och exakt etanolånga / koldioxid *använda ett nybyggt och noggrant referensmätarsystem för styra gaserna *utföra kalibrering i kammare som konstruerats med optimerade material och byggsätt *kommunicera med varje individuell sensorenhet under kalibrerprocessen *använda säkra gränssnitt produkt/produktionslina *minimera miljöpåverkan för varje produktionssteg

Approach and implementation

Projektet har pågått i knappt två års tid, 2012-09-01 2014-06-30. Arbetet har letts av professor Ingrid Bryntse på SenseAir tillsammans med ansvariga inom olika delområden. Aktiva projektmedlemmar från Autoliv, Hök Instrument och SP har också bidragit till framgångarna. Styrgruppen har letts av Rauno Pyykkö på SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Samarbete mellan projektresurserna och inom styrgruppen har fungerat väl vilket lett till mycket goda resultat.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.