Utveckling av glidskikt för optimal reduktion av skallskador

Reference number
Coordinator MIPS AB
Funding from Vinnova SEK 1 120 135
Project duration January 2009 - August 2010
Status Completed

External links