Utveckling av ett automatiserat lånecykelsystem i Örebro

Reference number 2009-04468
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Institutionen för transporter och samhällsekonomi
Funding from Vinnova SEK 3 244 240
Project duration December 2009 - December 2011
Status Completed

Purpose and goal

Projektet har flera mål: - Att utveckla ett lånecykelsystem med automatisk betjäning av samma typ som erbjuds av andra operatörer, och patentsöka en låsmekanism; - Att genomföra en pilotstudie samt implementera ett system med 10 stationer och ca 100 cyklar i örebros innerstad; - Att studera användarna och deras resvanor före och efter; - Att studera personalens resvanor i kommunen, landstinget och på Posten, före och efter systemets introduktion.

Expected results and effects

- att utveckla ett robust, smidigt, användarvänligt och billigt system för självbetjäning av lånecyklar - ´det nya kollektiva färdmedlet´ - genom att kombinera befintlig kunskap, kompetens och infrastruktur för hyrcyklar i örebro med teknisk innovation och utveckling - att underlätta och effektivisera envägsresor på korta och medellånga sträckor i örebro - att därmed även underlätta anslutningsresor för kollektivtrafik och regionaltåg för inresande från närliggande pendlingskommuner till stora attraktionspunkter/arbetsplatser som sjukhuset och universitetet - att mäta dessa effekter och uppskatta potentialen i detta nya färdmedel för olika typer av resor, t.ex. pendling, tjänsteresor och privata ärenden

Planned approach and implementation

Under vintern-våren 2010 genomförs tester av systemet vilket mynnar ut i ett pilotprojekt med två stationer i början av cykelsäsongen. Samtidigt söks bygglov för resten av stationerna, och de första mätningarna av attityder och resvanor och reskostnader genomförs i de inblandade organisationerna (kommunen, landstinget och Posten). Ett servicekontor upprättas med support för lånecykelanvändarna. Uppföljning, utveckling och kvalitetssäkring av stations- och låskoncepten fortgår under hela projektperioden. Slutligen genomförs en andra omgång av resvane- och attitydundersökningar i kommunen, landstinget och Posten mot slutet av 2011.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.