Utveckling av en selektiv hydrometallurgisk process för återvinning av Zn från ståltillverkningsdamm

Reference number
Coordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för kemi och kemiteknik
Funding from Vinnova SEK 292 000
Project duration December 2016 - August 2017
Status Completed
Venture The strategic innovation programme for mining and metal recovery – STRIM

Purpose and goal

Syftet med detta uppväxlingsprojekt var att lägga fram projektförslag för att vidareutveckla idén om att använda ståldamm som en sekundär metallkälla. Målet var att bygga upp relevanta konsortier med akademiska och industriella partners med nödvändig kompetens och expertis inom området. Båda målen uppfylldes. Två projektförslag lämnades in, en till en europeisk finansiär och den andra till en nationell. För båda var erfarna konsortier byggda och bestod av akademiska och industriella partners. Den begärda totala budgeten var över 40 miljoner kronor.

Expected results and effects

Informationen om idén och tekniken för partnerna har sammanställts för att få nya industripartner intresserade av idén och samarbete. Nätverksbyggande har kunnat utföras inom projektramen som resulterat i relevanta projektkonsortier och projektförslag. Arbetet med ansökningar med hög forskningskvalitet och innovationshöjd har producerats och kommer att användas som grund för ett framtida samarbete om liknande aktiviteter inom konsortiet. Konsortiets erfarenhet kommer att leda till förbättring av tekniken och sålunda kommer chanserna för industrialisering att öka.

Planned approach and implementation

Den första uppgiften av tre, var att samla erforderlig och relevant information till intressenterna. Aktiviteten stödde således den andra uppgiften, som grundades på aktiv kommunikation med parterna och potentiella partner. Dokumentation från Uppgift 1 användes vid organisationen av möten och för kommunikationen med LCA-experten, samt för kommunikation med forskningsfinansiären. Uppgift 3 omfattade arbetet med forskningsansökan, inlämningar och tillhandahållande av alla nödvändiga handlingar relaterade till utlysningarna, samt slutlig kommunikation med partners.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.