Utveckling av en Nanoplasmonisk fiberoptisk plattform för batteriövervakning

Reference number 2018-01539
Coordinator INSPLORION AB
Funding from Vinnova SEK 1 701 200
Project duration September 2018 - September 2019
Status Ongoing
Venture The strategic innovation programme, Smarter electronic systems
Call Electronic components and systems. Research and innovation projects 2018.

Purpose and goal

Att designa, utveckla, och utvärdera ett robust och effektivt sensorsystem baserat på nanoplasmonisk detektion på fiberoptisk prob, till en låg kostnad. Vid projektets slut förväntas en färdig portabel demonstrator kunna levereras som möter industrins behov av prestanda och kostnad.

Expected results and effects

Vid framgångsrikt projekt kommer detta att väsentligt öka produktionen av kommersiella NPS sensorer för batterilagring. De nya lösningarna för optisk avkänning med fiberprober utformade inom detta projekt kommer också att öka kompetensen vid RISE Acreo och Insplorion, samt kunna bidra till att etablera Sverige som en nyckelleverantör av avancerade energilagringslösningar och sensorsystem.

Planned approach and implementation

Projektet är indelat i fyra arbetspaket: 1. Funktionalisering av nanosensorer - optimera strukturens form och storlek 2. Data-analys - undersöka alternativ för signalbehandling med billigare komponenter 3. Optisk koppling - simulera, bygga, och testa föreslagna sensorsystem 4. Marknad och IPR undersökning - baserat på ovanstående paket skydda rättigheterna att använda sensorsystemen, primärt som batterisensor.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.