Utveckling av en modell för datalogiskt tänkande för svenska grundskolan

Reference number
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för datavetenskap
Funding from Vinnova SEK 2 100 000
Project duration October 2014 - December 2017
Status Completed

Purpose and goal

Syftet var att studera hur man kan skala upp införandet av datalogiskt tänkande till en hel kommun. Vi kom en bra bit på vägen. Vi har tagit fram praktiska lösningar och material som gör det möjligt för alla elever att lära sig grunderna inom datalogiskt tänkande. Två viktiga slutsatser är att det går att relativt enkelt ordna kompetensutveckling för lärare och få dem att komma igång med datalogiskt tänkande och programmering i sina klasser. Däremot är det betydligt svårare att sprida det vidare till andra lärare på samma skola då det kräver betydlgit mer stöd, framför allt från rektorn.

Expected results and effects

Linköpings kommun har 50 skolor och c:a 14000 elever. Vi har haft 70 lärare från mer än 40 av skolorna, alltså mer än 80% av skolorna. Exakt hur många elever som tagit del av projektet är svårt att säga, men 3756 elever från 47 skolor deltog i Databävern 2016 vilket motsvarar c:a 30% av alla elever. Troligen är det många fler. Det nationella och internationella genomslaget har varit mycket stort med bla medverkan i Skolverkets arbete och 4 artiklar i internationella konferenser där den som sammanfattar hela projektet tilldelades SIGCSE 2018 Best Paper Award i kategorin Experience Report.

Planned approach and implementation

Arbetet med kommunen har genomförts tillsammans med en representant från kommunen som stått för rekrytering och interaktion med lärare. Det har fungerat huvudsakligen bra. En lärdom är att vi skulle haft med rektorerna direkt i projektet för större genomslag. Vi har genomfört och producerat material till 11 halvdagsworkshops, vi har utvecklat ett introduktionspaket till Datalogiskt tänkande samt en handbok i Datalogiskt tänkande med aktiviteter som lärarna kan utföra i sina klassrum. Erfarenheter och slutsatser har publicerats i internationella vetenskapliga konferenser.

External links

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.