Utvärderingsmodell för förpackningssystem utifrån ett hållbarhetsperspektiv

Reference number
Coordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Funding from Vinnova SEK 2 436 000
Project duration February 2012 - April 2015
Status Completed
Venture FFI - Sustainable production
Call 2011-01836-en

Purpose and goal

Det huvudsakliga syftet, som var att utveckla en förpackningsmodell och operationalisera denna i ett analysverktyg, har uppfyllts. Modellen tar hänsyn till förpackningssystemets påverkan på kostnader och CO2 i materialförsörjningen från leverantör till monteringslinje hos fordonstillverkare där hela förpackningens livscykel beaktas. Detta bidrar till bättre underbyggda beslut för nya eller förändrade förpackningslösningar.

Results and expected effects

Projektet bidrar med kunskap om förpackningssystemets inverkan genom att tillämpa verktyget. Projektet har analyserat totala kostnader och CO2-utsläpp för olika komponentförfrågningar, jämfört engångs- eller returförpackningssystem, jämfört olika strukturer för försörjningskedjor samt undersökt ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av att göra en övergripande förpackningsförändring utifrån vissa leverantörer.

Approach and implementation

Modellutveckling, analysverktygsutveckling och datainsamling genomfördes i följande steg: 1.Initial datainsamling 2.Modellprototyp 1 3.Diskussion av struktur, innehåll, detaljnivå, materialflöden etc. 4.Analysverktygsprototyp 1 5.Diskussion av prototypen 6.Uppdatering av verktyget 7.Diskussion av version 1 av analysverktyget 8.Uppdatering av analysverktyget 9.Utveckling av version 2 10.Test på en fabrik 11.Justering av verktyg 12.Implementering av en slutlig version 13.Justering av slutlig version på två andra fabriker

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.