Utnyttjande av organiskt slam i metallindustri

Reference number 2016-00515
Coordinator SWEREA MEFOS AB - Processintegration-PI
Funding from Vinnova SEK 400 000
Project duration April 2016 - January 2017
Status Completed
Venture Challenge-Driven Innovation – Stage 1 initiation
Call Challenge-Driven Innovation - Stage 1 Initiation 2016 (spring)

Purpose and goal

De vägledande principerna för innovation inom OSMet projektet är att hjälpa två stora industrisektorer; metallindustrin och massa- och pappersbruken, att minska CO2-utsläpp och restprodukter till deponi, och samtidigt upprätthålla deras ekonomiska tillväxt. Projektet är innovationsinriktat och tar itu med verkliga industriella utmaningar. Den långsiktiga målsättningen för detta projekt är att demonstrera användningen av biobriketter inom metallindustrin inom 5 år.

Expected results and effects

Användning av OS i metallindustrin kan vara en fördelaktig möjlighet både för metallindustrin och massa- och pappersindustrin genom att kombinera minskade CO2-utsläpp med minimering av rester till deponi. Den uppskattade minskningen av CO2-utsläpp och organiskt avfall till deponi är 270 kton och 350 kton per år, respektive.

Planned approach and implementation

Laborationer kommer att utföras för att 1) karakterisera och uppgradera organiskt slam från massa- och pappersindustrin; 2) designa och optimera recept för brikettillverkning; 3) undersöka den mekaniska styrkan hos biobriketter för metallurgisk tillämpning. Dessutom kommer en affärsmodell utvecklas för att undersöka behoven av konceptet på marknaden och de ekonomiska villkoren för de specifika lösningarna. Med de finansiella stöden under Steg 1, kan vi även utöka projektgruppen och samla fler svenska deltagare till projektkonsortiet.

External links

"Paper industry sludge could reduce steel industry carbon footprint" - published at PRISMA homepage at Swerea "Slam från pappersindustrin kan hjälpa ståltillverkning" - publicerad på www.metallerochgruvor.se

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.